Корупція залишається широко розповсюдженим явищем в Україні і є перешкодою для її демократичного та економічного розвитку. Данія та ЄС націлені допомогти Україні у її боротьбі з корупцією. Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні (EUACI), яку співфінансує і впроваджує Міністерство Закордоних справ Данії, має за мету сконцентрувати зусилля задля протидії корупції в Україні.

Загальною метою фінансування ЄС та Данії заходів із боротьби з корупцією є покращення антикорупційної політики, яка має у кінцевому рахунку зменшити рівень корупції в країні.

Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні (EUACI) є наразі найбільшою програмою у сфері боротьби з корупцією в Україні. Ініціатива, що розрахована на три роки, отримала фінансову підтримку від Європейської комісії та данського Міністерства закордонних справ у сумі €15.84 млн. Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні (EUACI) має на меті посилення спроможності новостворених антикорупційних органів і сприяння посиленню контролю за ходом перетворень з боку Верховної Ради, громадянського суспільства та засобів масової інформації.

Основні компоненти проекту ЄС в боротьбі з корупцією в Україні:

 • посилення операційної та політико-правової спроможності державних органів, що відповідають за запобігання та боротьбу з корупцією
 • зміцнення спроможності Верховної Ради у контролі над процесом реформування і можливості контролювати законотворчість у цій сфері та покращувати законодавчу базу
 • розширення можливостей для громадянського суспільства та ЗМІ брати участь у боротьбі з корупцією

Підтримка антикорупційних державних органів

Перший компонент передбачає посилення політико-правової та операційної спроможності шістьох державних структур, задіяних у сфері боротьби з корупцією, з різних позицій:

 • запобігання (Національне агентство із запобігання корупції)
 • розслідування фактів корупції на найвищому рівні (Національне антикорупційне бюро України)
 • процесуальне керівництво (Спеціалізована антикорупційна прокуратура)
 • розшук активів та управління ними (Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів)
 • збір, аналіз та оприлюднення інформації щодо можливих випадків відмивання грошей та коштів, щодо яких є підозри в їхньому кримінального походженні (Державна служба фінансового моніторингу)
 • судовий розгляд справ з ТОП-корупції (Вищий Анти-корупційний Суд).

Метою Першого компоненту є надання допомоги державним органам, що мають повноваження у сфері боротьби з корупцією, але яким бракує спроможності, досвіду та необхідних інформаційно-технологічних інструментів для всебічного, скоординованого та ефективного підходу у боротьбі з широкомасштабною корупцією у вищих ешелонах влади.

Програму розроблено таким чином, щоб підтримати новостворені антикорупційні органи. З одного боку, через допомогу їм у всіх поточних потребах, що виникають, задля їх прискореного інституційного розвитку та швидкої демонстрації результатів. З іншого боку, через допомогу у формуванні стратегічного бачення, плануванні та розвитку, баченні ширшої і більш далекосяжної перспективи, що дозволить цим органам встановлювати пріоритети і уникнути роботи у режимі “термінових справ”, в якому вони досі працюють.

Ми розуміємо, що допомога Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI) з її технічними можливостями буде найбільш ефективною, якщо вона базуватиметься на реальних потребах, буде орієнтована на результат та матиме довготривалий ефект.

Посилення ролі комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції

Другий компонент концентрується на зміцненні спроможності комітету Верховної Ради (Комітет ВР) у покращенні та здійсненні парламентського контролю над ходом антикорупційних реформ. Ця складова має на меті як посилення державної спроможності, так і більше залучення відповідних міжнародних організацій до антикорупційних зусиль України. Для цього, на прохання Верховної Ради, передбачено створення Міжнародної антикорупційної консультативної ради (МАКР). До складу ради входитимуть до 7 міжнародних експертів у сфері запобігання та боротьби з корупцією.

МАКР надаватиме допомогу Комітету ВР у таких питаннях:

 • експертна думка у питаннях боротьби з корупцією та проблемах, пов'язаних з формуванням Комітетом ВР відповідної законодавчої бази.
 • відстеження та оцінка реалізації антикорупційної політики та законодавства
 • оцінка загального процесу розслідування, кримінального переслідування та судової практики у справах про корупцію на найвищому рівні (без оцінки суті контрактних справ)

Щоб уникнути ризику політичних маніпуляцій та для забезпечення цілісності політики ЄС щодо України, МАКР не буде задіяно в інформаційній діяльності. Так, МАКР не оприлюднюватиме свої звіти та не проводитиме прес-конференції. Засідання МАКР будуть закритими. Свої звіти МАКР направлятиме до Комітету ВР, який і буде основним отримувачем послуг у Другому компоненті.

Очікується, що міжнародна рада експертів, яка може провести оцінку, надавати консультації та рекомендації на постійній основі і відстежувати хід виконання, значно посилить зусилля країни у викоріненні корупції.

Боротьба з корупцією на місцевому та регіональному рівнях

Третій компонент фокусуватиметься на розширенні можливостей для громадського суспільства, особливо молоді, у боротьбі з корупцією/у протидії корупції. Ключовим елементом Третього компоненту є втілення концепції “Міст Доброчесності“. Ця складова має на меті продемонструвати, як застосування кількох взаємопов'язаних антикорупційних заходів може зменшити корупційні ризики і посилити підзвітність у невеличких містах. Також метою цієї складової є розповсюдження позитивного досвіду на всю країну і включення отриманих уроків у програми реформ загальнонаціонального рівня.

В рамках процесу реформування в Україні, Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні надаватиме допомогу місцевим органам влади у зменшенні ризиків корупції, втіленні розумних та прозорих рішень, що мають посилити їхню ефективність та цілісність, а також сприятиме більшому залученню громадян, місцевого громадянського суспільства та журналістів до контролю за органами влади. Місцеві органи влади також потребують допомоги в інформуванні про свої ініціативи та досягнуті результати в боротьбі з корупцією і, таким чином, покращенні інформованості щодо місцевих справ.

Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні посилить спроможність місцевого громадянського суспільства в ефективному контролі над владою на місцевому рівні. Це включає в себе можливості для кращого діалогу з місцевою владою, можливості інформування, а також технічні можливості для вивчення місцевих бюджетів, баз даних та адміністративної діяльності. Для цього громадянське суспільство потребує роботи у тісному контакті з журналістами-розслідувачами, які можуть дослідити, задокументувати та оприлюднити всі випадки корупції. Посилення можливостей журналістських розслідувань, таким чином, сприятиме загальному контролю громадян.