Радник Житомирського міського голови

з питань прозорості, підзвітності та запобігання корупції

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Підтримка антикорупційних зусиль України є високим пріоритетом для Данії та решти країн Європейського Союзу в контексті сприяння зміцненню демократії, а також економічному співробітництву між Україною, Данією та іншими країнами ЄС.

Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу (надалі у тексті – “EUACI” або “Програма”) є найбільшою програмою підтримки Європейського Союзу у сфері боротьби з корупцією в Україні. Ініціатива тривалістю у три роки фінансується Європейською Комісією та Міністерством закордонних справ Данії. Загальний бюджет становить 15,84 мільйонів євро. Програма виконується Міністерством закордонних справ Данії (Danida). Детальнішу інформацію можна знайти на веб-сайті https://euaci.eu.

Загальною метою Програми є вдосконалення впровадження антикорупційної політики в Україні, що в свою чергу сприятиме зменшенню рівня корупції.

Один з компонентів Програми спрямований на попередження і протидію корупції на місцевому рівні шляхом розробки та застосування механізмів забезпечення прозорості та підзвітності, залучення неурядових організацій та громадян до прийняття рішень органами місцевого самоврядування, зміцнення громадянського суспільства для підтримки цієї діяльності, а також підтримки журналістів-розслідувачів в контексті посилення прозорості та підзвітності в муніципалітетах. 

Ключовим елементом цього компоненту є застосування концепції Міст Доброчесності. Ця концепція спрямована на демонстрацію того, як кілька взаємопов’язаних інструментів можуть обмежити корупційні ризики та підвищити рівень підзвітності виконавчих органів міської ради. Перелік інструментів включає, але не обмежується такими: відкритий бюджет, відкритий бюджет для шкіл, міський геопортал, електронна приймальня, оцінка корупційних ризиків, муніципальний план доброчесності тощо.

Житомир – одне з п'яти міст України, які були обрані для імплементації концепту Міста Доброчесності. На підставі Меморандуму про взаєморозуміння, укладеного між Житомирською міською радою та Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу, остання сприятиме місцевому муніципалітету у залучені одного консультанта, який буде призначений радником міського голови для підтримки процесу відповідної трансформації. Консультант буде безпосередньо залучений до розробки плану доброчесності для міста, а також допоможе муніципалітету координувати з EUACI ефективне впровадження антикорупційних інструментів. Консультативна допомога такого роду розглядається як перехідний механізм, що веде до створення відділів доброчесності у містах-партнерах.

 

ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ТА ФУНКЦІЇ

Надавати міському голові та відповідним представникам виконавчих органів міської ради підтримку у питаннях координації та виконання заходів, спрямованих на ефективне впровадження антикорупційних інструментів у місті Житомирі. Надавати міському голові та відповідним представникам виконавчих органів міської ради підтримку у питаннях розробки концепції створення відділу доброчесності у структурі виконавчого комітету міської ради.

ФУНКЦІЇ

 1. Консультувати та надавати операційну підтримку міському голові та працівникам виконавчих органів міської ради у питаннях розробки плану доброчесності міста.
 2. Консультувати та надавати операційну підтримку міському голові та працівникам виконавчих органів міської ради у питаннях розробки ефективного механізму координації та моніторингу впровадження плану доброчесності міста.
 3. Сприяти міському голові та виконавчим органам міської ради в інтеграції методології оцінки корупційних ризиків до діяльності відповідних структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій та закладів комунальної форми власності;
 4. Сприяти розробці плану доброчесності міста, моніторити його виконання та, у випадку необхідності, рекомендувати вносити зміни у процедури і стандарти для забезпечення послідовності впровадження плану доброчесності міста.
 5. Сприяти виконавчим органам міської ради у координації заходів, пов'язаних із впровадженням проектів Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу.
 6. Сприяти розробці, розгляду та прийняттю місцевих правил та процедур, необхідних для імплементації антикорупційних інструментів, а також заходів, передбачених планом доброчесності міста.
 7. Забезпечити ефективну співпрацю між підрядниками EUACI, яких залучено до виконання Програми, та Житомирською міською радою, її виконавчим комітетом і виконавчими органами міської ради.
 8. Інформувати міського голову, депутатів Житомирської міської ради, членів виконавчого комітету Житомирської міської ради та представників EUACI про стан впровадження Програми. Готувати презентації, інформаційні довідки та регулярні звіти про виконання Програми.
 9. Надавати міському голові та виконавчим органам міської ради необхідну довідкову інформацію базуючись на аналізі досліджень з кращих практик прозорості, підзвітності та запобігання корупції в місцевому самоврядуванні. Ініціювати та сприяти розгляду застосування таких практик Житомирською міською радою та її виконавчим комітетом.

10. Співпрацювати з Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу та її місцевим представником для забезпечення активного та ефективного співробітництва з Програмою.

11. Виконувати інші доручення Житомирського міського голови, надані в у межах його компетенції та чинного законодавства України.

 

 

На період надання послуг радник міського голови матиме такі права:

 1. Запитувати та отримувати у встановленому порядку від виконавчих органів міської ради, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Житомирською міською радою, органів державної влади, підприємств, установ, організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання посадових обов’язків.
 2. Бути присутнім на засіданнях та брати участь у роботі колегіальних органів міської ради, у засіданнях, нарадах, інших заходах, які проводяться у Житомирській міській раді та її виконавчих органах.
 3. Надавати пропозиції міському голові щодо вдосконалення діяльності Житомирської міської ради та її виконавчих органів.
 4. Входити до складу робочих груп, комісій, інших колегіальних органів, що створюються Житомирським міським головою.
 5. Ініціювати обговорення щодо вирішення питань прозорості, підзвітності та запобігання корупції на засіданнях виконавчого комітету міської ради, депутатських комісіях міської ради та безпосередньо на засіданнях Житомирської міської ради.
 6. Безперешкодно відвідувати структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради.
 7. Користуватися приміщеннями, зв’язком, організаційною та мультимедійною технікою виконавчого комітету Житомирської міської ради.

 

ЗНАННЯ, ВМІННЯ ТА НАВИЧКИ

 • Знання структури та розуміння функцій і повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
 • Відмінні письмові навички та усні навички на рівні, достатньому для спілкування і ведення переговорів з великою аудиторією та в контексті складної політичної організації.
 • Обов'язкове вільне володіння українською та російською мовами. Володіння усною та письмовою англійською мовою є перевагою.
 • Поглиблене знання та розуміння механізмів прозорості та підзвітності органів місцевого самоврядування.
 • Організаційні, управлінські та координаційні навички.
 • Досвід аналітичної роботи та консультування.
 • Значний досвід у створенні та підтримці відносин з великою кількістю зацікавлених сторін, включаючи депутатів міських рад, громадських груп та інших ключових осіб.
 • Позитивне мислення за наявності зовнішнього тиску, мінімізація негативного впливу.
 • Бездоганна професійна репутація та високі етичні стандарти.
 • Здатність працювати під тиском та виконувати завдання у короткі строки.

 

ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЇ

 • Ступінь магістра з політології, державного управління, права або іншої відповідної сфери, що передбачає спроможність виконувати повноваження, наведені вище.
 • Принаймні три роки професійного досвіду в управлінні проектами, які реалізовувались у співпраці із органами місцевого самоврядування, або безпосередня робота на керівній посаді в органі місцевого самоврядування протягом вказаного строку.

 

ВІДБІР

Для участі в конкурсі кандидатам потрібно надіслати на електронну адресу: zhytomyr_hr@ukraine-aci.com (в темі листа вказати: «Радник для міського голови Житомира»):

-         Детальне резюме

-         Контактну інформацію не менше двох осіб, які готові надати рекомендації кандидату

-        Мотиваційний лист

Крайній строк надсилання документів 24 лютого (неділя) включно.

Відбір кандидатів буде відбуватись в три етапи:

 1. Відбір на основі базових вимог до кандидатів;
 2. Співбесіда з членами відбіркової комісії яка буде сформована за участі представників від виконавчого комітету Житомирської міської ради та представників від EUACI;
 3. Співбесіда з міським головою учасників відібраних відбірковою комісією.

Очікується, що відібраний консультант розпочне свою роботу у березні 2019 року. Контракт укладатиметься з березня по грудень 2019 року з можливістю продовження. Консультант надаватиме послуги не менше ніж 20 робочих днів протягом календарного місяця.

Для додаткових запитань щодо вакансії можна контактувати з Богданом Бойком (bboyko@ukraine-aci.com)