Радник міського голови Нікополя

з питань прозорості, підзвітності та запобігання корупції

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Підтримка антикорупційних зусиль України є високим пріоритетом для Данії та решти країн ЄС в контексті сприяння зміцненню демократії, а також економічному співробітництву між Україною, Данією та іншими країнами ЄС.

Антикорупційна ініціатива ЄС (надалі у тексті – EUACI або “Програма”) є найбільшою програмою підтримки ЄС у сфері боротьби з корупцією в Україні. Ініціатива тривалістю у три роки фінансується Європейською Комісією та Міністерством закордонних справ Данії. Загальний бюджет становить 15,84 мільйонів євро. Програма виконується Міністерством закордонних справ Данії (Danida). Детальнішу інформацію можна знайти на веб-сайті https://euaci.eu.

Загальною метою Програми є вдосконалення впровадження антикорупційної політики в Україні, що в свою чергу сприятиме зменшенню рівня корупції.

Компонент 3 Програми спрямований на попередження і протидію корупції на місцевому рівні шляхом розробки та застосування механізмів забезпечення прозорості та підзвітності, залучення неурядових організацій та громадян до прийняття рішень органами місцевого самоврядування, зміцнення громадянського суспільства для підтримки цієї діяльності, а також підтримки журналістів-розслідувачів в контексті посилення прозорості та підзвітності в муніципалітетах. 

Ключовим елементом Компоненту 3 є застосування концепції Міст Доброчесності. Ця концепція спрямована на демонстрацію того, як кілька взаємопов’язаних інструментів можуть обмежити корупційні ризики та підвищити рівень підзвітності. Перелік інструментів включає, але не обмежується такими: відкритий бюджет, відкритий бюджет для шкіл, міський геопортал, електронна приймальня, оцінка корупційних ризиків, муніципальний план доброчесності тощо.

Нікополь – одне з п'яти міст України, які були обрані для імплементації концепту Міста Доброчесності. На підставі Меморандуму з Нікопольським міським головою, Антикорупційна ініціатива ЄС сприятиме місцевому муніципалітету у залучені одного консультанта, який буде призначений радником міського голови для підтримки процесу трансформації. Консультант буде безпосередньо залучений до розробки плану доброчесності для міста, а також допоможе місцевому муніципалітету координувати з EUACI ефективне впровадження антикорупційних інструментів. Консультативна допомога такого роду розглядається як перехідний механізм, що веде до створення відділів доброчесності у містах.

ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ТА ФУНКЦІЇ

Надавати міському голові та відповідним представникам виконавчого комітету підтримку у питаннях координації та виконання заходів, спрямованих на ефективне впровадження антикорупційних інструментів у місті. Надавати міському голові та відповідним представникам виконавчого комітету підтримку у питаннях розробки концепції створення відділу доброчесності у виконавчому комітеті.

ФУНКЦІЇ

 1. Консультувати та надавати операційну підтримку міському голові та працівникам виконавчого комітету у питаннях розробки плану доброчесності міста.
 2. Консультувати та надавати операційну підтримку міському голові та працівникам виконавчого комітету у питаннях розробки ефективного механізму координації та моніторингу впровадження плану доброчесності міста.
 3. Сприяти міському голові та виконавчому комітету в інтеграції методології оцінки корупційних ризиків до діяльності структурних підрозділів виконавчого комітету, комунальних підприємств, установ, організацій та закладів;
 4. Сприяти розробці плану доброчесності міста, моніторити його виконання та, у випадку необхідності, рекомендувати вносити зміни у процедури і стандарти для забезпечення послідовності впровадження плану доброчесності міста.
 5. Сприяти виконавчому комітету у координації заходів, пов'язаних із впровадженням проектів Антикорупційної ініціативи ЄС.
 6. Сприяти розробці, розгляду та прийняттю місцевих правил та процедур, необхідних для імплементації антикорупційних інструментів, а також заходів, передбачених планом доброчесності міста.
 7. Забезпечити ефективну співпрацю між підрядниками EUACI, яких залучено до виконання Програми, та виконавчим комітетом і міською радою.
 8. Інформувати міського голову, членів міської ради та представників EUACI про стан впровадження Програми. Готувати презентації, інформаційні довідки та регулярні звіти про виконання Програми.
 9. Надавати міському голові та виконавчому комітету необхідну довідкову інформацію базуючись на аналізі досліджень з кращих практик прозорості, підзвітності та запобігання корупції в місцевому самоврядуванні. Ініціювати та сприяти розгляду застосування таких практик виконавчим комітетом та міською радою.

10. Співпрацювати з Антикорупційною ініціативою ЄС та її місцевим представником для забезпечення активного та ефективного співробітництва з Програмою.

 

На період надання послуг радник міського голови матиме такі права:

 1. Запитувати та отримувати від структурних підрозділів та службовців виконавчого комітету, міської ради та комунальних підприємств інформацію, необхідну для виконання його повноважень.
 2. Брати участь у засіданнях і нарадах виконавчого комітету, його дорадчих та колегіальних органів, засідань, що проводяться в міській раді.
 3. Ініціювати обговорення щодо вирішення питань прозорості, підзвітності та запобігання корупції на засіданні виконавчого комітету, його дорадчих та колегіальних органів, засідань у міській раді.
 4. Використовувати приміщення виконавчого комітету, виділене для діяльності радника.

 

 

ЗНАННЯ, ВМІННЯ ТА НАВИЧКИ

 • Знання структури та розуміння функцій і повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
 • Відмінні письмові навички та усні навички на рівні, достатньому для спілкування і ведення переговорів з великою аудиторією та в контексті складної політичної організації.
 • Обов'язкове вільне володіння українською та російською мовами. Володіння усною та письмовою англійською мовою є перевагою.
 • Поглиблене знання та розуміння механізмів прозорості та підзвітності органів місцевого самоврядування.
 • Організаційні, управлінські та координаційні навички.
 • Досвід аналітичної роботи та консультування.
 • Значний досвід у створенні та підтримці відносин з великою кількістю зацікавлених сторін, включаючи депутатів міських рад, громадських груп та інших ключових осіб.
 • Позитивне мислення за наявності зовнішнього тиску, мінімізація негативного впливу.
 • Бездоганна професійна репутація та високі етичні стандарти.
 • Здатність працювати під тиском та виконувати завдання у короткі строки.

 

ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЇ

 • Ступінь магістра з політології, державного управління, права або іншої відповідної сфери, що передбачає спроможність виконувати повноваження, наведені вище.
 • Принаймні три роки професійного досвіду в управлінні проектами, які реалізовувались у співпраці із органами місцевого самоврядування, або безпосередна робота на керівній посаді в органі місцевого самоврядування протягом вказаного строку.

 

ВІДБІР

Для участі в конкурсі кандидатам потрібно надіслати на електронну адресу: nikopol_hr@ukraine-aci.com (в темі листа вказати: «Радник для міського голови Нікополя»):

-         Детальне резюме

-         Контактну інформацію не менше двох осіб, які готові надати рекомендації кандидату

-        Мотиваційний лист

Крайній строк надсилання документів 24 лютого (неділя) включно.

Відбір кандидатів буде відбуватись в три етапи:

 1. Відбір на основі базових вимог до кандидатів;
 2. Співбесіда з членами спільної відбіркової комісії яка буде сформована за участі представників від виконавчого комітету та представників від EUACI;
 3. Співбесіда з міським головою учасників відібраних спільною відбірковою комісією.

Очікується, що відібраний консультант розпочне свою роботу у березні 2019 року. Контракт укладатиметься з березня по грудень 2019 року з можливістю продовження. Консультант надаватиме послуги не менше ніж 20 робочих днів протягом календарного місяця.

Для додаткових запитань щодо вакансії можна контактувати з Богданом Бойком (bboyko@ukraine-aci.com)