Технічне завдання для посади

Експерта з публічних закупівель - консультанта з розробки методології та навчання

для Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України

Передумови та контекст

Підтримка антикорупційних заходів в Україні є одним з основних напрямів політики Європейського Союзу і Данії. Допомога у подоланні корупції є внеском ЄС у зміцнення демократії в Україні, стимулювання росту її економіки, а також наближення України до ЄС.

Масштабне російське вторгнення на територію України призвело до змін у форматі роботи EUACI. Для подолання нових викликів керівництво EUACI вирішило зосередитися на кількох нових темах, а саме — прозорості та підзвітності управління розподілом майбутньої фінансової допомоги на відновлення країни.

Надання допомоги у відбудові України та забезпечення доброчесності ще багато місяців будуть одними з ключових завдань програми як на національному, так і на місцевому рівнях у складі всіх трьох компонентів EUACI. Ключовим партнером EUACI у діяльності за цим напрямом є уряд України.

Враховуючи надзвичайну важливість належного координування та управління процесом відновлення, у грудні 2022 р. Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про об’єднання двох міністерств, які раніше працювали над двома різними аспектами цього процесу — Міністерства інфраструктури і Міністерства розвитку громад та територій. Нова структура отримала назву Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Нині його очолює віцепрем'єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков.

Також було створено нове Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури України у результаті об’єднання Державного агентства інфраструктурних проєктів і Державного агентства автомобільних доріг України (далі — «Агентство»). Агентство створено для прямого управління та нагляду за реалізацією обраних проєктів із відновлення. Зі свого боку, Міністерство розробляє відповідну політику та наглядає за її впровадженням.

Для підтримки діяльності уряду України з ефективного управління відбудовою та післявоєнним відновленням, а також для врахування вимог щодо прозорості і доброчесності, EUACI та Міністерство домовилися створити компактну Групу підтримки доброчесності (Integrity Support Group, ISG). Ця група складається з кількох консультантів, залучено до діяльності Міністерства та Агентства.

Враховуючи розподіл усіх коштів на відновлення згідно з певними процедурами закупівель, а також надзвичайну складність договірних відносин у рамках проєктів із будівництва, створення ефективного, конкурентноздатного та прозорого процесу закупівель для відновлення є одним із ключових пріоритетів антикорупційної програми Агентства. Це завдання додатково ускладнюється через те, що в останні кілька років саме сфері публічних закупівель були притаманні найвищі корупційні ризики.

Закон України «Про публічні закупівлі», який було прийнято у 2015 році, а також система електронних аукціонів «Prozorro», яку було впроваджено у 2016 році, значно обмежили можливості для маніпуляцій та посприяли підвищенню прозорості закупівель і підзвітності представників держави. Втім, ефективність їх застосування прямо залежить від кваліфікації та доброчесності фахівців, які використовують ці інструменти, а також від постійного моніторингу та покращення внутрішніх процесів.

Діючи у складі ISG, Експерт з публічних закупівель - Консультант з розробки методології та навчання (тренер) для Агентства братиме участь у розробці документів, розроблятиме відповідну методологію для навчання з питань закупівель, а також очолюватиме програму з навчання фахівців територіальних органів Агентства (Регіональних Служб відновлення, далі - Служб) спеціальним знанням та навичкам.

Основна мета:

Метою діяльності успішного кандидата на цю посаду є розроблення та впровадження ефективних процесів та підходів до закупівель, а також підтримка їх застосування в Службах. Консультанту з публічних закупівель буде доручена організація та управління роботою з підготування будівництва та пов’язаної з ним методології закупівлі послуг, яка входить до складу Антикорупційної програми; підтримка впровадження цієї методології в Службах та навчання менеджерів із закупівель Служб.

Обсяг робіт

До обсягу робіт у рамках цієї посади входять різні задачі, які включають:

- Відстеження та узагальнення змін до законодавства стосовно будівельних робіт, пов’язаних послуг та належних процедур публічних закупівель;

- Підготовка методології закупівель у будівництві для Агентства та РОВ (для будівельних робіт, пов’язаних послуг та обслуговування шляхів) та її регулярне оновлення;

- Відстеження процедур закупівель, що тривають або вже завершені, та узагальнення поширених помилок і найкращих практик;

- Аналіз практики Наглядового органу (Антимонопольного комітету України);

- Навчання менеджерів із закупівель та уповноважених осіб у Службах прозорим та ефективним процедурам здійснення будівельних робіт та надання пов’язаних послуг;

- Надання допомоги менеджерам із закупівель та уповноваженим особам у Службах у розв’язанні питань, які виникають у зв’язку з методологією закупівель.

Очікувані результати діяльності:

Результати діяльності наведено нижче у Таблиці 1 разом з орієнтовним графіком надання. Якщо не погоджено інше, усі результати надаються українською мовою. Електронні копії мають надсилатися електронною поштою контактній особі EUACI.

Таблиця 1: Стислий огляд результатів робіт і вихідних матеріалів з орієнтовним графіком надання.

Результат робіт / Вихідні матеріали Хронологія
  Нормативна методологія та рекомендації щодо закупівель пов’язаних послуг (будівельне проєктування, технічний нагляд і консалтинг) 8 тижнів із моменту підписання договору
  Навчання груп із закупівель у Службах, надання менторської та консультаційної підтримки Упродовж 8–12 тижнів перебігу проєкту
  Нормативна методологія та рекомендації щодо закупівель у будівництві (зміни) За 12 тижнів із моменту підписання договору
  Навчання груп із закупівель у Службах, надання менторської та консультаційної підтримки За 12–16 тижнів із моменту підписання договору
  Проєкт методології та внутрішніх рекомендацій щодо процедури закупівель у Службах За 16 тижнів із моменту підписання договору
  Навчання груп із закупівель у Службах, надання менторської та консультаційної підтримки Упродовж 16–20 тижнів перебігу проєкту
  Звіт щодо результатів відстеження та узагальнення змін до законодавства Кожні 3–4 тижні
  Звіт щодо результатів відстеження та узагальнення з аналізом поширених помилок та найкращих практик закупівель у Службах Кожні 3–4 тижні
  Навчання груп із закупівель у Службах з акцентом на змінах до законодавства, поширених помилках та найкращих практиках Кожні 3–4 тижні
  Підсумковий звіт За 34 тижні з моменту підписання договору

Хронологія, яку наведено у таблиці, є приблизною. Консультант має проаналізувати й оновити хронологію різноманітних заходів та внести оновлення до Плану роботи Консультанта, який підлягає затвердженню EUACI. Інші результати діяльності — за домовленістю з Агентством та EUACI.

Хронологія

Передбачається, що співпраця з успішним кандидатом розпочнеться з моменту підписання договору і триватиме упродовж терміну його виконання довжиною у 8 місяців зі 160 робочими днями, з яких до 40 будуть у відрядженнях. Співпрацю може буде продовжено на вимогу Агентства за позитивними висновками оцінювання роботи.

Послуги консультанта можуть бути роботою з неповною зайнятістю (part-time).

Вимоги до Консультанта

Договір буде укладено з експертом, який відповідає наступним критеріям:

Загальні вимоги до кваліфікації:

a)   обов’язковий ступінь магістра чи спеціаліста (або вищий) у галузі будівництва, інженерної діяльності, економіки або схожої;

b)   обов’язкова додаткова освіта або професійна підготовка у галузі публічних закупівель;

c)   обов’язковий досвід у галузі публічних закупівель;

d)   перевагою вважатиметься досвід роботи у галузі будівництва та управління проєктами, оцінювання корупційних та/або управлінських ризиків;

e)   перевагою вважатиметься підтверджена експертність у галузі закупівель у будівництві;

f)    перевагою вважатиметься досвід навчання/консультування у галузі публічних закупівель чи будівельних робіт / пов’язаних послуг;

g)   відмінні навички письмової та усної комунікації;

h)   обов’язкове вільне володіння українською мовою;

i)    перевагою вважатимуться навички усного та письмового спілкування англійською мовою.

Відповідність посаді:

a)   мінімум 3 роки професійного досвіду роботи у проєктах із будівництва, включно з підготуванням процедур проведення тендерів та закупівель;

b)   підтверджений досвід співпраці із зацікавленими особами у національному уряді, органах місцевого самоврядування, в організаціях-партнерах із розвитку та громадському суспільстві;

c)   професійний досвід навчання або консультування у галузі будівництва/закупівель.

Робота консультанта передбачається в офісі Агентства з відрядженнями у межах України.

Моніторинг та оцінювання:

Визначення показників

Ефективність роботи підрядника оцінюється за ступенем досягнення мети договору, а також за отриманням відповідних результатів згідно з розділами «Основна мета» та «Очікувані результати діяльності».

Особливі вимоги

Укладаючи договір, підрядник (та його представники) погоджуються зберігати конфіденційність будь-якої інформації або документів (надалі «Конфіденційна інформація»), які розголошуються підряднику, стають відомими підряднику або готуються підрядником під час або в результаті виконання договору.

Підрядник також погоджується використовувати зазначену інформацію або документи виключно у цілях виконання договору та не розголошувати їх третім особам без дозволу EUACI.

Підрядник звітуватиме Агентству та EUACI, а також Голові ISG. Перед завершенням роботи у рамках завдання підрядник повинен відзвітувати EUACI за її результатами.

Результати діяльності можуть перевірятися (в рамках заходів з оцінювання якості), а оплата здійснюватиметься за результатами оцінювання якості.

Деталі тендеру

Учасник тендеру повинен надати таку інформацію для розгляду:

  1. Автобіографію (не більше трьох сторінок) з описом попередніх відповідних завдань та ключових обов’язків, які виконувалися.
  2. Портфоліо з переліком завдань, подібних до завдань цього проєкту, які було виконано впродовж останніх п’яти років.

Бюджет щодо оплати послуг встановлено у євро, включаючи всі податки та інші подібні збори з розрахунку на 160 робочих днів.

Бюджет за договором не може перевищувати 15 000 євро.

 Як подати пропозицію

Кінцевий строк подання пропозицій — 4 вересня 2023, 18:00 за київським часом.

Пропозиції надсилаються за адресою: dmyiak@um.dk із зазначенням теми «консультант з розробки методології та навчання».

Мова тендеру: англійська або українська.

Усі додаткові запитання щодо подання конкурсних пропозицій слід надсилати за адресою: dmyiak@um.dk не пізніше 28 серпня 2023 р., 18:00 за київським часом.

Критерії оцінювання

Пропозиції будуть оцінюватися за наведеними нижче критеріями:

Критерії Вага
1 Портфоліо виконаних завдань 20 %
2 Відповідний досвід, навички та компетенції 60 %
3 Пропонований бюджет 20 %