Технічне завдання для посади

Експерта з публічних закупівель (категорійного менеджера) з питань будівельних робіт

для Державного агентства відновлення

та розвитку інфраструктури України

 

Передумови та контекст

Підтримка антикорупційних заходів в Україні є одним з основних напрямів політики Європейського Союзу і Данії. Допомога у подоланні корупції є внеском ЄС у зміцнення демократії в Україні, стимулювання росту її економіки, а також наближення України до ЄС.

Масштабне російське вторгнення на територію України призвело до змін у форматі роботи EUACI. Щоб подолати нові виклики, керівництво EUACI вирішило зосередити зусилля на кількох нових темах, зокрема на прозорому та підзвітному управлінні розподілом майбутньої грошової чи майнової допомоги на реконструкцію. 

Одними з ключових завдань програми як на національному, так і на місцевому рівнях у складі всіх трьох компонентів EUACI зараз та в подальшому є надання допомоги у відбудові України та забезпечення доброчесності. Ключовим партнером EUACI за цим напрямом є уряд України.

Визнаючи надзвичайну важливість належного координування та управління процесом відновлення, у грудні 2022 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про об’єднання двох міністерств, які раніше працювали над двома різними аспектами цього процесу, а саме — Міністерства інфраструктури та Міністерства розвитку громад та територій. Нова структура отримала назву Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Нині його очолює віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

Також було створено нове Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України у результаті об’єднання Державного агентства інфраструктурних проєктів і Державного агентства автомобільних доріг України (далі — «Агентство»). Агентство створено для прямого управління та нагляду за реалізацією обраних проєктів із відновлення, а Міністерству доручене розроблення відповідної політики та нагляд за її впровадженням.

Для підтримки діяльності уряду України з ефективного управління відбудовою та післявоєнним відновленням, а також для врахування вимог щодо прозорості й доброчесності, EUACI та Міністерство погодилися створити компактну Групу підтримки доброчесності (Integrity Support Group, ISG). Ця група складає з кількох консультантів, яких буде максимально залучено до діяльності Міністерства та Агентства.

Зважаючи на те, що фінансування відбудови здійснюватиметься за допомогою певних процедур проведення закупівель, та оскільки будівництво передбачає чи не найскладніші договірні конструкції, одним із ключових завдань антикорупційної програми Агентства є побудова ефективного, конкурентного та прозорого процесу проведення закупівель для відбудови. Це завдання ускладнює той факт, що історично, впродовж останніх років, найвищі корупційні ризики в державному секторі спостерігалися саме в сфері публічних закупівель. Закон України «Про публічні закупівлі», ухвалений у 2015 році, та запровадження у 2016 році електронної системи публічних закупівель Prozorro значно обмежили можливості для маніпуляцій та підвищили прозорість і підзвітність замовників у публічних закупівлях, однак, і це стосується будь-якого іншого інструменту, для їх ефективного використання необхідно забезпечити залучення кваліфікованих та доброчесних фахівців, а також здійснення постійного моніторингу та вдосконалення внутрішніх процедур.

У складі Групи підтримки доброчесності експерт із публічних закупівель (категорійний менеджер) із питань будівельних робіт для Агентства керуватиме процедурами проведення закупівель під час впровадження Антикорупційної програми, створюватиме правила закупівель та категорійні стратегії у закупівлях, а також здійснюватиме моніторинг і контроль необхідних заходів з їх дотримання для територіальних органів Агентства –Регіональних служб з відновлення.

Ціль:

Основна ціль у рамках цього завдання полягає у розробленні та підтримці запровадження ефективних процесів проведення закупівель, а також у підтримці та нагляді за їх виконанням у Регіональних Службах із відновлення (далі — Службах) Агентства. Експерт з публічних закупівель повинен організовувати і керувати роботою з розроблення «категорійних» стратегій проведення закупівель Служб у рамках антикорупційної програми, проводити моніторинг і контролювати їх виконання у структурі Служб, а також надавати звіти за результатами моніторингу.

Обсяг робіт:

До обсягу робіт у рамках цього завдання входять різні задачі, включаючи, але не обмежуючись наступними:

- Розробка кваліфікаційних критеріїв (обладнання, персонал, досвід, фінансова спроможність) за видами та сегментами будівельних робіт;

- Формування підходів до поділу на лоти (групування об’єктів та обсягів) у процедурах проведення закупівель;

- Надання експертних висновків щодо стандартних інженерних рішень (доцільність для ринку та можливий рівень конкуренції);

- Проведення аналізу цін у процедурах проведення закупівель РПВ (моніторинг і порівняння цін на ринку);

- Формування категорійних стратегій для основних предметів закупівель;

- Підтримка та розвиток системи проведення ринкових консультацій отримання зворотного зв’язку від цільового ринку;

- Участь у створенні та розробленні систем контролю якості та виконання договорів (технічний нагляд, інженерне/технічне консультування, вхідний контроль);

- Підтримка реалізації категорійних стратегій у проведенні закупівель у рамках антикорупційних програм регіональних підрозділів Агентства відновлення;

- Виявлення корупційних ризиків та надання пропозицій щодо заходів, спрямованих на їх усунення;

- Розробка та впровадження навчального плану для менеджерів із закупівель та уповноважених осіб територіальних органів Агентства з питань категорійних стратегій у проведенні закупівель.

Очікувані результати діяльності:

Результати діяльності представлено нижче у таблиці 1 разом з орієнтовними строками виконання завдань. Очікується, що всі результати надаватимуться українською мовою, якщо не домовлено про інше. Електронні копії мають бути надіслані контактній особі EUACI електронною поштою.

Таблиця 1: Стислий огляд результатів / продуктів діяльності та орієнтовні строки виконання поставлених завдань

Результат / продукт

Строки виконання

 

Звіт із рекомендаціями щодо кваліфікаційних критеріїв (обладнання, персонал, досвід, фінансова спроможність) за видами будівельних робіт і сегментами будівництва

8 тижнів після підписання договору

 

Навчання команд Служб із проведення закупівель, менторство та консультаційна підтримка

Протягом 8-12 тижнів проєкту

 

Звіт за результатами впровадження рекомендованих кваліфікаційних критеріїв

16 тижнів після підписання договору

 

Звіт за результатами попередніх (передтендерних) ринкових консультацій та рекомендацій щодо вдосконалення тендерної документації

18 тижнів після підписання договору

 

Рекомендації щодо підходів до поділу на лоти (групування об’єктів та обсягів) у процедурах проведення закупівель

20 тижнів після підписання договору

 

Рекомендації щодо створення та розроблення систем контролю якості та виконання договорів (технічний нагляд, інженерне/технічне консультування, вхідний контроль)

24 тижні після підписання договору

 

Розроблені категорійні стратегії для 2 обраних категорій закупівель

26 тижнів після підписання договору

 

Навчання команд Служб із проведення закупівель, менторство та консультаційна підтримка з питань реалізації категорійних стратегій

Протягом 26-28 тижнів проєкту

 

Звіт за результатами реалізації категорійних стратегій

30 тижнів після підписання договору

 

Рекомендації, що включають виявлення корупційних ризиків та надання пропозицій щодо заходів, спрямованих на їх усунення

31 тиждень після підписання договору

 

Підсумковий звіт

32 тижні після підписання договору

Строки виконання завдань, наведені вище у таблиці, є орієнтовними. Експерт аналізуватиме та оновлюватиме строки виконання завдань для різних видів діяльності під час підготування та оновлення плану роботи Експерта, котрий повинен бути затверджений EUACI. Інші результати діяльності можуть бути визначені за домовленістю з Агентством та EUACI.

Посада передбачатиме деякі відрядження, зокрема до регіональних Служб.

Строки виконання

Передбачається, що співпраця з експертом розпочнеться з моменту підписання договору і триватиме упродовж терміну виконання договору тривалістю у 8 місяців, який передбачатиме 160 робочих днів, включаючи до 40 днів перебування у відрядженнях. Співпрацю може буде подовжено на прохання Агентства та за позитивними висновками оцінювання роботи.

Вимоги до суб’єкта надання послуг

Договір буде укладено з експертом, який відповідає наступним критеріям:

Загальні вимоги до кваліфікації кандидатів:

a)    обов’язковий ступінь магістра або спеціаліста за спеціальністю «Будівництво», «Інженерія», «Економіка» або іншої подібної галузі,

b)    наявність сертифікації за професіями будівельника або проєктувальника буде перевагою,

c)    додаткова освіта або навчання у сфері публічних закупівель буде перевагою,

d)    досвід роботи в будівельній галузі та управлінні проєктами, досвід проведення оцінювання корупційних та/або управлінських ризиків,

e)    досвід роботи у сфері публічних закупівель буде перевагою,

f)     досвід у сфері проведення моніторингу/виконання Антикорупційної програми для державного та приватного секторів буде перевагою,

g)    відмінні навички письмової та усної комунікації,

h)   вільне володіння українською мовою є обов'язковим,

i)     вміння говорити і писати англійською мовою буде перевагою.

Відповідність посаді передбачає:

a)    щонайменше 5 (п’ять) років професійного досвіду роботи з будівельними проєктами, включаючи процедури проведення тендерів та публічних закупівель, а також у сфері бюджетного планування, оптимізації витрат і нагляду за виконанням договорів;

b)    підтверджений досвід співпраці із зацікавленими особами у національному уряді, в органах місцевого самоврядування, організаціях-партнерах із розвитку, державних підприємствах, державних установах та організаціях, що виступають замовниками у публічних закупівлях, та у суспільстві;

c)    наявність професійного досвіду у сфері реалізації категорійних стратегій у проведенні закупівель.

Передбачається, що експерт працюватиме в офісі Агентства із службовими відрядженнями по території України.

Моніторинг та оцінювання:

Визначення показників

Ефективність роботи підрядника оцінюється за ступенем досягнення мети договору та ступенем отримання відповідних результатів згідно з розділами «Ціль» та «Очікувані результати діяльності».

 

Особливі вимоги

Укладаючи договір, підрядник (та його представники) погоджуються зберігати конфіденційність будь-якої інформації або документів (надалі «Конфіденційна інформація»), які розголошуються підряднику, стають відомими підряднику або готуються підрядником під час або в результаті виконання договору. Підрядник також погоджується використовувати зазначену інформацію або документи виключно у цілях виконання договору та не розголошувати їх третім особам без дозволу EUACI.

Підрядник звітує Агентству та EUACI, голові ISG. Перед завершенням роботи у рамках завдання підрядник повинен відзвітувати EUACI про його результати.

 

Результати діяльності можуть перевірятися (в рамках забезпечення якості), а виплати здійснюватимуться за результатами перевірки якості.

 

Деталі тендеру

Учасник тендеру повинен надати таку інформацію для розгляду:

  1. Резюме (не більше трьох сторінок) з описом попередніх відповідних завдань та ключових обов’язків, які виконувалися.
  2. Портфоліо з переліком завдань, подібних до цього проєкту, які було реалізовано упродовж останні п’яти років.
  3. Бюджет щодо оплати послуг у євро, включаючи всі податки та витрати, включно з витратами на відрядження, із проведенням розрахунку на 160 робочих днів.

Бюджет за договором не може перевищувати 30 000 євро.

Як подати пропозицію

Кінцевий строк подання пропозицій — 29 серпня 2023, 18:00 за київським часом.

Пропозиції надсилаються за адресою: dmyiak@um.dk із зазначенням теми “Procurement Expert for Agency” у рамках визначеного кінцевого строку.

Мова тендеру: Англійська або українська

Усі додаткові запитання щодо подання конкурсних пропозицій слід надсилати за адресою: dmyiak@um.dk не пізніше 21 серпня 2023 року, 18:00 за київським часом.

Критерії оцінювання

Пропозиції будуть оцінюватися за наведеними нижче критеріями:

Критерії

Вага

1

Портфоліо виконаних завдань

20%

2

Відповідний досвід, навички та компетенції

60%

3

Пропонований бюджет

20%