Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні (EUACI), що фінансується ЄС, співфінансується і впроваджується МЗС Данії, об’єднує зусилля спрямовані сприяти реалізації антикорупційних реформ в Україні. Метою програми EUACI є «зменшення рівня корупції в Україні на національному і місцевому рівнях шляхом посилення спроможності громадян, громадянського суспільства, бізнес-спільнот і державних установ».

Для досягнення цієї мети програма фокусується на трьох конкретних цілях: 1) підвищення незалежності, ефективності та стійкості антикорупційних установ у незалежній стратегічній рамці (Компонент 1); 2) зниження рівня корупції на місцевому рівні в «Містах доброчесності» та інших містах (Компонент 2); 3) підвищення культури доброчесності в Україні шляхом залучення бізнес-спільнот, громадянського суспільства і медіа (Компонент 3).

Загальна мета цього конкурсу проєктів громадських організацій для Компонента 3 полягає у тому, щоб заохотити та підтримати українське громадянське суспільство, бізнес-  та медіаспільноти у їх зусиллях сприяти розвитку культури доброчесності у публічному управлінні  в Україні.

Конкретною метою цього конкурсу проєктів громадських організацій для Компонента 3 є підтримка стратегічних та інноваційних проєктних ініціатив громадянського суспільства України, журналістів-розслідувачів і бізнес-мереж, які сприятимуть досягненню конкретних та вимірюваних результатів в одній або кількох із наведених нижче сфер:

  1. Забезпечення прозорого та ефективного процесу реконструкції України (включаючи швидке відновлення) на національному та/або місцевому рівнях шляхом, наприклад, адвокації політики, співпраці з органами влади чи бізнес-асоціаціями та моніторингу згаданих процесів;
  2. Підтримка подальшого впровадження антикорупційних реформ, необхідних для просування процесу інтеграції України в ЄС;
  3. Моніторинг роботи з повернення активів, конфіскації активів та управління активами;
  4. Моніторинг виконання державної антикорупційної програми та Національної антикорупційної стратегії; 
  5. Нагляд за ефективністю та незалежністю антикорупційних інституцій в Україні.

Будь ласка, ознайомтеся з описом цього конкурсу, критеріями оцінювання, формами для подання проєктної пропозиції та бюджету проектуКінцевий термін подання пропозицій продовжено до 23 грудня 2022 року 18:00 за київським часом.

Більше інформації: https://euaci.eu/what-we-do/procurement/2022-european-union-anti-corruption-initiative-euaci-national-call-for-cso-proposals-under-component-3